lørdag 4. september 2010

Møte med kommune, byggfirma + velforeningsmøte

Fredag 03.09.10 var styret i Møkster Bu i møte med representanter fra både kommune og byggfirma. I tillegg var vi i dialog med Austevoll Kraftlag om flytting av eksisterende trasé. Kraftlaget kommer ut neste uke for å se nærmere på en løsning + få info om formålet med selve byggeprosjektet. Vi håper og tror på positivt utfall. Bildet under er tatt nederst på tomten hvor oppsetting av utleie-husene er planlagt, i retning mot nord, nord-vest:
Vi planlegger også en Oslo-tur hvor målet er et møte med politikere rundt mulighetene for økonomisk støtte til dette prosjektet som på en konkret måte representerer distriktspolitikk i aller høyeste grad. Det blir en viktig jobb å få utgiftene ned sånn at vi kan tilby fine hus til en bra husleie.

I ettermiddag, 04.09.10, hadde Møkster Vel årsmøte. Møkster Bu benyttet sjansen til å orientere om siste årets begivenheter. Mye har skjedd og mye ligger foran oss. Nye, gode idéer og forslag kom fram og det hersker generelt en positiv og målrettet fokus på Møksters framtid.

torsdag 2. september 2010

Tur i utmarka

En skoledag på Møkster... Her er noen bilder fra storskulen sin tur i utmarka 30. august 2010. Faglig mål var å undersøke jettegrytene. Mer om dette kan du snart lese på skolen sin hjemmeside.

Møkster sin infoside kan du lese mer om Møkster og om mulighetene for å ta en tur hit.

onsdag 1. september 2010

Møkster-lørdag

Dette er det nærmeste man kommer kafé på Møkster (bortsett fra skolen sin bygdakafé). Lørdager rundt klokken tolv møtes folk utenfor butikken så sant været er ok. Her fra 28. august 2010.