fredag 27. august 2010

1 flytter på landet og husbygging nærmer seg

Tallet på fastboende på Møkster har økt med én nå i august. En nytilsatt ved skolen har flyttet hit og vi noterer en relativt stor økning i folketallet!

Byggingen av de to utleiehusene nærmer seg oppstart. Vi er tilbakeholdne med markedsføring inntil vi vet mer om når husene står klar og hva husleien kommer til å bli. Flere har allikevel fått med seg planene og vist interesse. Dette er utrolig positivt og motiverende for oss i Møkster Bu! Målet er å ha husene innflyttingsklare til sommeren 2011. Om noen går med Flytte-på-landet-tanker så ta kontakt for mer info.

Vi har i dag vært i møte med kommunen. Vi er i en fase med hustegninger og vurderinger rundt dette. Målet er å få en husleie som ikke blir for høy, samtidig som husene skal kunne romme en stor familie, passe i landskapet / på Møkster og ha en god kvalitet. Det blir som å ønske i pose og sekk, men vi får sjonglere så godt vi kan og definere realistiske rammer.