lørdag 21. juli 2012

Like før...

Mange har vært i sving siste ukene og dagene for å gjøre klar til årets største Møkster dag. Først basar fra 16.00 og til slutt rekefest fra 21.00. Gymsalen er full av flotte premier, rekene står til tining og Olav Stedje er på veg!

Her fra telt-montering i går kveld:


tirsdag 3. juli 2012

God Sommer!

Det ene huset på Møkster blir ledig fra midten av august og nye tilflyttere er klar. Denne gang er det en ung familie med tilknytning til Møkster. Fra høsten øker elevtallet på skolen til 9 og den nystartede Propellen Barnehage ser ut til å få full gruppe; 5 barn! Det blir hele 3 førsteklassinger og det er lenge siden sist...

Møkster Bu sine mål er rettet mot økt tilflytting, tilrettelegging for flere arbeidsplasser, trivsel og bedre båtruter. Med de to nye husene, ny barnehage, tiltak som skaterampe, maraton og rekefest (med Olav Stedje!) + ny anbudsrunde for båt og båtruter hvor møkstringene har vært inkludert i prosessen, så ser det bra ut!

I vinter var det en periode den ene stormen avløste den andre. Men det glemmer man fort:


Husk påmelding til Møkster Maraton 04. august, og rekefesten 21. juli! (gå via www.mokster.info)

God Sommer, så lenge!