lørdag 11. desember 2010

To skritt fram og ett tilbake...

Møkster Bu og Austevoll Kommune er på sett og vis tilbake til start: vurdering av ulike finansieringsmodeller knyttet til oppsettingen av utleie-husene. Det viktig for Møkster Bu at leiekostnadene blir så lave som mulig. Det er også viktig at det her er en god balanse mellom idealisme og realisme. Prosjektet er relativt innovativt og det forutsetter dermed at man har en tro på at det vil lykkes og en vilje til å gjøre en innsats. Det har vi. Ellers har vi nå i samarbeid med byggfirma kommet fram til to fine husmodeller. På noen områder går det framover, på andre synes det tidvis på stedet hvil. Vi håper 2011 blir året der det skjer noe mer konkret..!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for kommentar!