mandag 21. juni 2010

Arkiv: En oppsummering av aktiviteten fra oppstart av velforeningen Møkster Bu, høsten 08, fram til 21.juni og bloggstart

28.05.10: Møte mellom Møkster Bu og representanter fra kommunen. En lang forberendende periode ser ut til å nærme seg slutten. Anbudet er nå klart for å bli lagt ut. Vi ser fram til at prosjektet snart går mot selve bygge-fasen. Målet om ferdige hus høsten 2010 må vi gi slipp på. Nytt mål er våren 2011.

09.03.10:
Oppsettingen av utleieboliger er et viktig skritt nærmere konkret oppstart. Mer om dette når detaljene er på plass. Vi ønsker fremdeles å holde fast på målet om at boligene skal være innflyttingsklare til skolestart 2010, selv om dette blir en stor utfordring.

20.01.10:
Møkster er nå del i Liv og Lyst- prosjektet. Fokus er tiltak som skaper trivsel og bolyst. Vi tror prosjektet kan bli positivt for øyen.

17.12.09
Kommunestyret går inn for samarbeidet med Møkster Bu. Kommunen jobber videre med anbudsrunder. Møkster Bu konsentrerer seg om tomt og markedsføring.

01.09.09
En av grunneierene på Møkster vil selge oss en flott tomt til en god pris. Vi er i gang med alt papirarbeidet knyttet til dette og gleder oss over at prosjektet gradvis går framover.

30.04.09
Formannskapsmøtet blir avholdt på Møkster. De går enstemmig inn for et samarbeid med Møkster Bu. Husbanken har allerede stilt seg positiv.

06.03.09
Møkster Bu presenterer prosjektet for tre representanter fra kommunen; ordføreren, vara-ordføreren og Bjørn Vefring. Kommunen stiller seg svært positivt til prosjektet og til et samarbeid.

01.03.09

Etter besøk hos flere av grunneierene har vi nå tre gode tomte-alternativ.

11.02.09
Møte med kommunen blir utsatt til 06.03.09. Møkster Bu har møte.

31.01.09
Møkster Bu sender ut brev til alle grunneiere på Møkster med ønske om å kjøpe tomt og starter oppfølging med besøk. Responsen så langt er positiv og vi nærmer oss konkrete løsninger. Plan videre er møte med kommunen onsdag 11.02.09.

29.11.08
Møkster Velforening holder ekstraordinært møte for å få informasjon rundt byggeplanene til Møkster Bu og ha avstemming om hvorvidt velforeningen skal bidra økonomisk. Det ble enstemmig vedtatt å støtte prosjektet. Møkster Bu har senere møte hvor gruppen registrerer seg som en selvstendig velforening og hustegninger blir vurdert. Videre arbeid blir konsentrert rundt å finne tomt og undersøke mer rundt finansiering.

15.11.08
Møkster Bu har sitt andre møte. Gruppen jobber nå med muligheten for å få bygget et hus som er reservert for utleie på helårsbasis. Det er viktig at interreserte kan få leie på Møkster. Noen av disse vil kanskje senere bygge selv. Foreløpig jobbes det med hustegninger, tomt og finansiering. Senere på kvelden ble det arrangert folkemøte hvor de oppmøtte blant annet fikk informasjon om hva Møkster Bu jobber med og selv kom med innspill.

12.11.08
Det er opprettet en arbeidsgruppe, Møkster Bu, som skal jobbe målrettet for økt tilflytting. Gruppen hadde første møte 18.10.08. Neste møte er 15.11. Etter dette møtet blir det et folkemøte hvor Møkster Bu vil informere om planer og ellers høre hva folk på Møkster tenker om framtiden.

17.09.08
Det står for tiden mye i media om det paradoksale i at flere og flere drømmer om å flytte på landet, mens flere og flere flytter til byene. Mange ønsker vakker natur, trygghet og et roligere tempo. Samtidig ønsker man nærhet til skole, jobb, butikk og fritidstilbud. Denne kombinasjonen er ikke lett å finne i dag.

Utdrag fra artikkel i Nasjonen, 17.09.08:

I MMIs store monitorundersøkelse kommer det fram at seks av ti nordmenn mener livet på bygda er mer fullkomment enn livet i byen. Forestillingen om det gode liv på landet lever med andre ord i beste velgående.
(...) Alle forhold ligger til rette for tilflytting til Bygde-Norge. Det er mange som har lyst til å bo der. Når folk ikke gjør alvor av lystene sine, kan det skyldes at terskelen fortsatt føles for høy til å ta den avgjørende flyttebeslutningen.
Spørsmålet er ofte: Vil vi trives der? Vil vi treffe folk som vi kan omgås og bli venner med? Og hvordan kan vi finne ut av dette, med mindre vi har en tilknytning til stedet fra før? Det kan tenkes at mange potensielle bygdeboere stopper opp på dette nivået i beslutningsprosessen.
Det blir derfor spennende å følge bygdemeklerprosjektet i Telemark, der interesserte inviteres på bygdevisning. Eller den vesle trysilgrenda Ljørdalen som vil bygge et hus der potensielle tilflyttere kan prøvebo i bygda. Kanskje kan disse og lignende prosjekter bidra til å senke den mentale terskelen mot å ta skrittet fullt ut, og flytte på bygda.
Fullstendig artikkel

Resultat av meningsmåling i Danmark, Amtsavisen 27.08.08:
Undersøgelsen, som bygger på 4000 telefoninterview, viser, at 29 procent af byboerne er positivt indstillet på at flytte på landet, mens kun 11 procent af landboerne ser positivt på muligheden for at flytte til i byen.
Undersøgelsen viser, at beboerne i landdistrikterne vægter det sociale liv, freden og roen og muligheden for at realisere boligdrømmene. Og drømmene betyder ofte mere end de praktiske problemer, der følger med livet på landet.

Fullstendig artikkel

11.09.08
Det blir i høst et møte for å planlegge mer omkring tilflytting.

Dette er ting vi kommer til å ta opp:
- Hva er til leie per i dag?
- Har noen tomter til salgs per i dag?
- Har noen tanker om utleie, nybygg eller tomtesalg i årene som kommer?
- Hva med alle løene som nå står tomme?
- Forutsatt at vi finner gode løsninger når det gjelder utleie, tomtesalg, skal vi:
- invitere aviser til å lage en sak om dette?
- arrangere en "Møksterdag" til våren hvor vi setter opp båt fra byen, viser interesserte omkring på øyen etc?

Har du innspill, noe vi bør vurdere, ta opp? Send en mail:
mokster.info@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for kommentar!